Możliwości


POTENCJAŁ

VOGEN Sp. z o.o. DYSPONUJE

  • wykwalifikowaną kadrą produkcyjną i technologiczną,
  • własnymi halami produkcyjnymi wraz z przyległym budynkami administracyjno-socjalnymi,
  • parkiem maszynowym, w tym: maszyna CNC do cięcia plazmowego i zmechanizowana linia do spawania belek,
  • nowoczesnym sprzętem spawalniczym,
  • środkami transportu.

​Firma posiada własne zaplecze technologiczno-konstrukcyjne z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną, a także doskonale przygotowany zespół kontroli jakości, posiadający międzynarodowe uprawnienia.

Wieloletnie doświadczenie naszego personelu produkcyjnego oraz wyposażenie zakładu pozwala stosować szeroką gamę dostępnych metod spawania:

121 – spawanie automatyczne łukiem krytym pod topnikiem,

135 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą MAG,

136 – spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym, w osłonie gazu aktywnego,

138 – spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym, w osłonie gazu aktywnego

KONTAKT TELEFONICZNY
+48 58 785 52 98

ZAPYTANIA MAILOWE
VOGEN@VOGEN.PL

Nasze urządzenia wyposażamy w dedykowane oprzyrządowanie elektryczne i hydrauliczne.

Wszystkie procesy przygotowania produkcji i produkcji realizowane są pod nadzorem:

  • Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015, certyfikowanego przez BSI Group,
  • Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodnej z wymogami norm PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834-2, certyfikowanej przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • Dedykowanego Systemu informatycznego klasy ERP2, MES
  • Towarzystw Klasyfikacyjnych, tj.: Bureau Veritas, DNV, RINA, Lloyd’s Register

Powyżej wskazane zasoby pozwalają nam na kompleksowe wytwarzania konstrukcji stalowych o ciężarze własnym do 700 ton.

SPEŁNIAMY NORMY

Certyfikaty